Aktualności

INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W JAROSŁAWIU

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarosławiu zawiesza zajęcia dydaktyczne i edukacyjne szkoły na czas określony w/w rozporządzeniach.

ZAJĘCIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO 24 MAJA 2020

EGZAMINY SEMESTRALNE DLA SEMESTRU VI  ZOSTAŁY  ZAKOŃCZONE
Szczegóły wyników egzaminu zostaną wysłane na utworzone przez słuchaczy indywidualne konta e-mailowe utworzone wcześniej w serwisie GMAIL

EGZAMINY MATURALNE 2020:  8 - 29 CZERWCA 2020
Szczegóły w zakładce: Egzamin Maturalny oraz w sytuacjach ważnych na indywidualnych kontach e-mailowych słuchaczy w serwisie GMAIL

 

Aby umożliwić słuchaczom i nauczycielom bezpośredni kontakt należy w dalszym ciągu korzystać z wcześniej założonych kont e-mail:
* dla sem.II: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. * dla sem.IV: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. * dla sem.VI: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz dla kontaktu z sekretariatem szkoły wysyłać maile na konto:
* dla sem.II: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. * dla sem.IV: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. * dla sem.VI: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KONTA W DALSZYM CIĄGU BĘDĄ SŁUŻYĆ WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI W OKRESIE ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ

Sposób przeprowadzenia EGZAMINU SEMESTRALNEGO dla SEMESTRU II:

1. Otworzyć wiadomość zawierającą pytania egzaminacyjne.
2. Na papierze formatu A4 dokonać odpowiedzi:
a. j. polski: napisać wypracowanie na zadany temat i wykonać fotografie wszyskich ponumerowanych stron wypracowania w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; równocześnie należy napisane wypracowanie (orginał wypracowania) wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).
b. j. angielski: wypełnić test i wykonać fotografie testu w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; równocześnie należy napisany test (orginał testu) wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).
c. matematyka: rozwiązać zadania i wykonać fotografie wszyskich ponumerowanych stron z egzaminu w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; równocześnie należy rozwiązane zadania (orginały) wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).
d. historia, WOS, fizyka, informatyka: rozwiązać zadania egzaminacyjne i wykonać fotografie wykonanych zadań egzaminacyjnych w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , równocześnie należy orginał wykonanych zadań egzaminacyjnych wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).

Terminy i godzina egzaminów:
J. Polski:
2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 90 minut)
J. Angielski:

2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 90 minut)
Matematyka:

2020.05.26 godz.: 11.00 -(czas egzaminu: 90 minut)
Historia:

2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 60 minut)
WOS:

2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 60 minut)
Fizyka:
2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 60 minut)
Informatyka:

2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 60 minut)
Tematy i testy egzaminu zostaną wysłane w dniu egzaminu 15 minut przed egzaminem na konta e-mailowe utworzone przez słuchaczy wcześniej w serwisie GMAIL.
W szczególnych sytuacjach losowych istnieje możliwość odbycia egzaminu semestralnego w późniejszym terminie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z dyrekcją szkoły.
Wszystkie inne sprawy związana z egzaminem semestralnym dla semestru II – tylko drogą telefoniczną.


Sposób przeprowadzenia EGZAMINU SEMESTRALNEGO dla SEMESTRU IV:

1. Otworzyć wiadomość zawierającą pytania egzaminacyjne.
2. Na papierze formatu A4 dokonać odpowiedzi:
a. j. polski: napisać wypracowanie na zadany temat i wykonać fotografie wszyskich ponumerowanych stron wypracowania w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; równocześnie należy napisane wypracowanie (orginał wypracowania) wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).
b. j. angielski: wypełnić test i wykonać fotografie testu w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; równocześnie należy napisany test (orginał testu) wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).
c. matematyka: rozwiązać zadania i wykonać fotografie wszyskich ponumerowanych stron z egzaminu w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; równocześnie należy rozwiązane zadania (orginały) wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).
d. historia: rozwiązać zadania egzaminacyjne i wykonać fotografie wykonanych zadań egzaminacyjnych w postaci plików graficznych (DOBIERAJĄC WŁAŚCIWĄ ODLEGŁOŚĆ I PERSPEKTYWĘ ZDJĘĆ) i wysłać natychmiast po zakończeniu egzaminu na maila
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , równocześnie należy orginał wykonanych zadań egzaminacyjnych wysłać tradycyjną drogą pocztową na adres szkoły: LO dla dorosłych 37-500 Jarosław ul. Traugutta 15 (lub dostarczyć własnoręcznie do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od dnia egzaminu).

Terminy i godzina egzaminów:
J. Polski:
2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 90 minut)
J. Angielski:

2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 90 minut)
Matematyka:

2020.05.12 godz.: 11.00 -(czas egzaminu: 90 minut)
Historia:

2020.05.12 godz.: 13.00 -(czas egzaminu: 60 minut)
Tematy i testy egzaminu zostaną wysłane w dniu egzaminu 15 minut przed egzaminem na konta e-mailowe utworzone przez słuchaczy wcześniej w serwisie GMAIL.
W szczególnych sytuacjach losowych istnieje możliwość odbycia egzaminu semestralnego w późniejszym terminie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z dyrekcją szkoły.
Wszystkie inne sprawy związana z egzaminem semestralnym dla semestru IV – tylko drogą telefoniczną.Tematy zajęć w okresie pracy zdalnej ze słuchaczami semestru II:
j. polski
Tematy zajęć – zajęcia z 21.03.2020
1. Czy znam tragedię Williama Szekspira pt. "Makbet".
2. "Każdy ma w sobie Makbeta..."?!
3. Demoniczna Lady Makbet.
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Szekspir i nowatorstwo teatru elżbietańskiego.
2. Barok - epoka kontrastów.
3. Człowiek wobec spraw nieskończoności (filozofowie baroku).
Tematy zajęć – zajęcia z 18.04.2020
1. Sarmata w polskiej poezji barokowej.
2. Środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (powtórzenie).
3. Oświecenie - wiek rozumu i światła.
Tematy zajęć – zajęcia z 08.05.2020
1. Obraz człowieka i relacji społecznych w bajkach I. Krasickiego.
2. Realia epoki w krzywym zwierciadle - I. Krasicki "Żona modna".
3. Komizm w literaturze oświeceniowej.
Tematy zajęć – zajęcia z 23.05.2020
1. Dlaczego bohaterowie "Monachomachii " I.Krasickiego śmieszą , a nie wzruszają?
2. Cechy poematu heroikomicznego.
3. Relacja uczuciowa Laury i Filona -bohaterów sielanki F.Karpińskiego.
Tematy zajęć – zajęcia z 20.06.2020
1. Dziedzictwo poznanych epok literackich (usystematyzowanie wiadomości).
2. Egzamin semestralny.
3. Egzamin semestralny.
j. angielski
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Czas Present Simple - użycie i tworzenie.
2. Opis wyglądu zewnętrznego człowieka -słownictwo.
3. Dane osobowe w języku angielskim - słownictwo.
4. Wiadomość na blogu.
Tematy zajęć – zajęcia z 18.04.2020
1. Mówienie o teraźniejszości - czas Present Continuous - użycie i tworzenie.
2. Mówienie - opis ilustracji.
3. Znajomość środków językowych - wybór wielokrotny.
Tematy zajęć – zajęcia z 05.06.2020
1. Konstrukcja: There is / There are do opisywania gdzie znajduje się dany przedmiot.
2. Prepositions of place: Przyimki miejsca w języku angielskim.
3. Dom, nazwy pomieszczeń w domu, wyposażenie domu  – słownictwo.
Tematy zajęć – zajęcia z 06.06.2020
1. Miejsce zamieszkania, kupno, wynajem i sprzedaż nieruchomości- słownictwo.
2. Omawianie codziennych prac w domu household chores i w ogrodzie – słownictwo.
3. Opisywanie miejsca zamieszkania.
Tematy zajęć – zajęcia z 19.06.2020
1. Nazwy przedmiotów szkolnych – słownictwo.
2. Życie szkolne/ zajęcia pozalekcyjne – słownictwo.
3. Wypowiedź pisemna – email na temat życia szkolnego.
Tematy zajęć – zajęcia z 20.06.2020
1. Education system- System oświaty –słownictwo.
2. Egzamin semestralny.
3. Egzamin semestralny.
matematyka
Tematy zajęć – zajęcia z 21.03.2020
1. Wysokość w trójkącie. Środkowe w trójkącie. Semestralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie.
2. Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt.
3. Przystawanie trójkątów. Podobieństwo trójkątów.
Tematy zajęć – zajęcia z 17.04.2020
1. Twierdzenie o stycznej i siecznej.
2. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.
3. Podstawowe tożsamości trygonometryczne.
Tematy zajęć – zajęcia z 18.04.2020
1. Wzory redukcyjne.
2. Twierdzenie sinusów.
3. Twierdzenie cosinósów.
Tematy zajęć – zajęcia z 09.05.2020
1. Pole trójkąta. Pole trójkątów podobnych.
2. Pole koła. Pole wycinka koła.
3. Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń.
Tematy zajęć – zajęcia z 22.05.2020
1. Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Zbiór wartości i dziedzina funfcji.
2. Sposoby opisywania funkcji. Wykres funkcji.
3. Miejsca zerowe. Równość i monotoniczność funkcji.
Tematy zajęć – zajęcia z 23.05.2020
1. Funkcje różnowartościowe, parzyste, nieparzyste, okresowe.
2. Egzamin semestralny.
3. Egzamin semestralny.
historia
Tematy zajęć – zajęcia z 21.03.2020
1. Wojna w Afryce Północnej.
2. Wojna na Dalekim Wschodzie.
3. Napaść Niemiec na ZSRR.
4. Powstanie koalicji antyhitlerowskiej. Wojna w Europie w latach 1943 - 1945.
Tematy zajęć – zajęcia z 09.05.2020
1. Świat po wojnie; powstanie ONZ; „zimna wojna”.
2. Integracja Europy Zachodniej.
3. Komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej.
Tematy zajęć – zajęcia z 05.06.2020
1. Polska lubelska.
2. Świat po śmierci Stalina.
3. Przełomy polityczne w Polsce 1956, 1968, 1970.
Tematy zajęć – zajęcia z 06.06.2020
1. Powstanie Solidarności; stan wojenny w Polsce.
2. Początki przemian w Polsce, okrągły stół, wybory 4.06.1989.
3. Egzamin semestralny.
WOS
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Prawo i jego funkcje.
2. Źródła i obszary prawa.
3. Władza sądownicza w Polsce.
Tematy zajęć – zajęcia z 09.05.2020
1. Czym są prawa człowieka?
2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.
3. Ochrona praw i wolności człowieka.
Tematy zajęć – zajęcia z 06.06.2020
1. System edukacji w Polsce.
2. Praca w Polsce i za granicą.
3. Egzamin semestralny.
fizyka
Tematy zajęć – zajęcia z 20.03.2020
1. Księżyc - nasz naturalny satelita.
2. Świat planet.
3. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
4. O promieniowaniu ciał, widmach ciągłych i widmach liniowych.
Tematy zajęć – zajęcia z 03.04.2020
1. Model Bohra budowy atomu wodoru.
2. Odkrycie promieniotwórczości. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości.
3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Działanie promieniowania na organizmy żywe.
Tematy zajęć – zajęcia z 22.05.2020
1. Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.
2. Prawo rozpadu promieniotwórczego.
3. Energia wiązania.
Tematy zajęć – zajęcia z 23.05.2020
1. Bomba atomowa, energetyka jądrowa.
2. Reakcje jądrowe, Słońce i bomba wodorowa.
3. Prawo Hubble'a.
Tematy zajęć – zajęcia z 19.06.2020
1. Inne Galaktyki.
2. Teoria Wielkiego Wybuchu.
3. Egzamin semestralny.
informatyka
Tematy zajęć – zajęcia z 20.03.2020
1. Metody opracowywania dokumentów tekstowych. 5/6
2. Metody opracowywania dokumentów tekstowych. 6/6
3. Tworzenie prezentacji multimedialnych. 1/2
Tematy zajęć – zajęcia z 03.04.2020
1. Tworzenie prezentacji multimedialnych. 2/2
2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. 1/4
3. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 2/4
Tematy zajęć – zajęcia z 17.04.2020
1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. 3/4
2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. 4/4
3. Grafika komputerowa. 1/2
4. Grafika komputerowa. 2/2
Tematy zajęć – zajęcia z 08.05.2020
1. Komputer. Praca w sieci. E-mail.
2. Bezpieczeństwo i ochrona Przepisy prawa.
3. Korzystanie z programów do poprawy wygody pracy z komputerem.
4. Egzamin semestralny.

Tematy zajęć w okresie pracy zdalnej ze słuchaczami semestru IV:
j. polski
Tematy zajęć – zajęcia z 21.03.2020
1. Czy znam tragedię W. Szekspira pt. "Makbet".
2. "Każdy ma w sobie Makbeta..."?!
3. Demoniczna Lady Makbet.
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Szekspir i nowatorstwo teatru elżbietańskiego.
2. Barok - epoka kontrastów.
3. Człowiek wobec spraw nieskończoności (filozofowie baroku).
Tematy zajęć – zajęcia z 09.05.2020
1. Kompozycja i język „Lalki” B. Prusa
2. Kwestia kobieca w literaturze pozytywistycznej
3. A. Asnyk „poeta czasów niepoetyckich”.
Tematy zajęć – zajęcia z 22.05.2020
1. M. Konopnicka „Mendel Gdański” – postać głównego bohatera, problematyka utworu.
2. M. Konopnicka „Mendel Gdański” – postać głównego bohatera, problematyka utworu.
3. B. Prus – felietony, opowiadania, nowele.
Tematy zajęć – zajęcia z 23.05.2020
1. Honore de Balzac – twórca „Komedii ludzkiej”.
2. Dzieje Ojca Goriot.
Tematy zajęć – zajęcia z 05.06.2020
1. Problematyka powieści „Ojciec Goriot”.
2. „Ojciec Goriot” jako powieść realistyczna.
3. Obraz miasta w twórczości pozytywistów.
Tematy zajęć – zajęcia z 06.06.2020
1. Dzieje Roskolnikowa - bohatera „Zbrodni i kary”.
2. Konflikt rozumu i wiary – Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”.
3. „Zbrodnia i kara” Dostojewskiego jako powieść realizmu psychologicznego.
Tematy zajęć – zajęcia z 19.06.2020
1. Egzamin semestralny.
2. Egzamin semestralny.
3. Egzamin semestralny.
j. angielski
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Czas Present Simple - użycie i tworzenie.
2. Opis wyglądu zewnętrznego człowieka -słownictwo.
3. Dane osobowe w języku angielskim - słownictwo.
4. Wiadomość na blogu.
Tematy zajęć – zajęcia z 18.04.2020
1. Wakacyjne podróże. Słownictwo i zwroty.
2. Słuchanie i mówienie - strategie egzaminacyjne.
3. Praca z tekstem. Opis ilustracji.
Tematy zajęć – zajęcia z 09.05.2020
1. Strategie egzaminacyje – słuchanie, mówienie.
2. Twórcy i ich dzieła.
3. Matura Exam – ćwiczenia przygotowujące do egzaminu.
Tematy zajęć – zajęcia z 23.05.2020
1. Wakacyjne podróże. Słownictwo i zwroty.
2. Słuchanie i mówienie - strategie egzaminacyjne.
3. Praca z tekstem "Jamajka". Opis ilustracji.
Tematy zajęć – zajęcia z 06.06.2020
1.
2.
3.
Tematy zajęć – zajęcia z 20.06.2020
1.
2.
3. Egzamin semestralny.
4. Egzamin semestralny.

matematyka
Tematy zajęć – zajęcia z 21.03.2020
1. Zadania prowadzące do równań wilomianowych.
2. Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych.
3. Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych.
Tematy zajęć – zajęcia z 03.04.2020
1. Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych.
2. Proste równania wymierne.
3. Proste nierówności wymierne.
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Zadania tekstowe – równania wymierne.
2. Określenie funkcji wymiernej.
3. Funkcja homograficzna – zadania.
Tematy zajęć – zajęcia z 17.04.2020
1. Sposoby opisywania ciągów. Ciąg rekurencyjny.
2. Monotoniczność ciągów.
3. Ciąg arytmetyczny.
Tematy zajęć – zajęcia z 18.04.2020
1. Suma wyrazów ciągu arytmetycznego.
2. Ciąg geometryczny.
3. Suma wyrazów ciągu geometrycznego.
Tematy zajęć – zajęcia z 08.05.2020
1. Lokaty pieniężne i kredyty bankowe.
2. Egzamin semestralny.
3. Egzamin semestralny.
historia

Tematy zajęć – zajęcia z 21.03.2020
1. Humanizm i Odrodzenie we Włoszech.
2. Rozwój ruchu reformacyjnego w Europie.
3. Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki.
Tematy zajęć – zajęcia z 03.04.2020
1. Kontrreformacja w Europie.
2. Ekspansja kolonialna Europejczyków od XVI do XVIII w.
3. Dualizm w rozwoju ekonomicznym XVII wiecznej Europy.
Tematy zajęć – zajęcia z 04.04.2020
1. Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.
2. Pierwsze bezkrólewie.
3. Reformacja i kontrreformacja w Polsce.
Tematy zajęć – zajęcia z 17.04.2020
1. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVII wieku.
2. Reformacja i kontrreformacja w Polsce.
3. Parlamentaryzm Polski szlacheckiej.
Tematy zajęć – zajęcia z 18.04.2020
1. Ruch egzekucyjny szlachty.
2. Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej.
3. Pierwsze wolne elekcje.
Tematy zajęć – zajęcia z 08.05.2020
1.
Wojna o Inflanty w XVI wieku.
2. Początki panowania Wazów.
3. Humanizm i renesans na ziemiach polskich.
Tematy zajęć – zajęcia z 09.05.2020
1. Wojna trzydziestoletnia.
2. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
3. Wojny ze Szwecją w XVII wieku.
Tematy zajęć – zajęcia z 22.05.2020
1. Powstanie Chmielnickiego i wojny z Rosją.
2. Absolutyzm we Francji.
3. Królowie elekcyjni na tronie Polski.
Tematy zajęć – zajęcia z 23.05.2020
1. Kultura baroku w Europie i Polsce.
2. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku i ich konsekwencje.
3. Kultura baroku w Polsce. Sarmatyzm.
Tematy zajęć – zajęcia z 05.06.2020
1. Zdobycze naukowe i kulturalne epoki oświecenia.
2. Przemiany ludnościowe i gospodarcze w XVII wieku. Początki rewolucji przemysłowej.
3. Wzrost znaczenia państw ościennych rzeczypospolitej w XVIII wieku.
Tematy zajęć – zajęcia z 06.06.2020
1. Wojna północna i jej skutki.
2. Ustrój i gospodarka Polski czasów saskich.
3. Stanisław August Poniatowski ostatnim królem Polski.
4. Próby reform ustrojowych Rzeczypospolitej.
Tematy zajęć – zajęcia z 19.06.2020
1. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
2. Wielka Rewolucja Francuska i jej skutki.
3. Etapy rewolucji we Francji.
4. Konfederacja barska i I rozbiór Polski.
Tematy zajęć – zajęcia z 20.06.2020
1. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.
2. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.
3. Egzamin semestralny.PONIŻEJ MATERIAŁY EDUKACYJNE DO WYKORZYSTANIA PRZEZ SŁUCHACZY NASZEJ SZKOŁY

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

Epodreczniki.pl: https://epodreczniki.pl/

Materiały dostępne na platformie są bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd., dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia, dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki, przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Portal Scholaris: http://www.scholaris.pl/

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona CKE: https://www.cke.gov.pl/

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Portal lektury.gov.pl: https://lektury.gov.pl/

To portal zawierający większość szkolnych lektur dla szkół. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik: https://esero.kopernik.org.pl/

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej.

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

Serwis IPN Przystanek historia: https://przystanekhistoria.pl/

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.

Serwis Ninateka: https://ninateka.pl/edu

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.bc.ore.edu.pl/

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

Biblioteka Cyfrowa Polona: http://www.polona.pl/

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Serwis Telewizji Polskiej: https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne. Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”. W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.