Egzamin Maturalny

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. Absolwenci mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

LICEUM DLA DOROSŁYCH W JAROSŁAWIU - Z nami matura będzie łatwa!!!

Nauczyciele w naszej szkole są życzliwi i chętnie służą pomocą!!!

WSZYSTKO O EGZAMINIE MATURALNYM:
Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.

 

 

 

 

informacje o maturze w 2021

W 2021 r. z powodu epidemii COVID-19 matura będzie wyglądała trochę inaczej.
Wszystkie informacje szczegółowe - W MAILACH UTWORZONYCH DO PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ.

KONSULTACJE PRZEDMATURALNE DLA SŁUCHACZY SEMESTRU VI (LO6):
Terminy i godziny konsultacji podawane są w mailach utworzonych dla semestru VI (LO6)


Przewodniczący SZE

NLO dla Dorosłych w Jarosławiu