Egzamin Maturalny

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. Absolwenci mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

LICEUM DLA DOROSŁYCH W JAROSŁAWIU - Z nami matura będzie łatwa!!!

Nauczyciele w naszej szkole są życzliwi i chętnie służą pomocą!!!

WSZYSTKO O EGZAMINIE MATURALNYM:
Do egzaminu maturalnego w naszej szkole może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego.

 

 

 

 

informacje o maturze w 2022

Informacje szczegółowe - w terminie późniejszym.

Wszystkie informacje szczegółowe - W MAILACH UTWORZONYCH DO PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ.

 


Przewodniczący SZE

NLO dla Dorosłych w Jarosławiu