Galeria - Zakończenie roku 2013 - Jarosław

26.04.2013 ?wi?towali?my kolejne zako?czenie roku klas maturalnych. Kiedy dzisiejsi absolwenci rozpoczynali nauk? w naszej szkole wydawa?o si?, ?e czeka ich d?uga nauka, tymczasem te 2 lata min??y o wiele szybciej ni? my?leli. Teraz troch? szkoda, ?e tak szybko. Z?yli si? w klasach do tego stopnia, ?e z przyjemno?ci? spotykali si? poza szko??, razem organizowali wspólne wypady, imprezy. To dobrze, cz?sto przecie? w?a?nie w szkole poznaje si? tych najwa?niejszych przyjació? na ca?e ?ycie. Niektórzy nawet polubili przedmioty, które wcze?niej wzbudza?y u nich mieszane uczucia, b?dzie im brakowa? spotka? z nauczycielami, którzy zawsze wspierali ich starania. Wi?kszo?? absolwentów przyst?puje do matury, maj? zamiar uczy? si? dalej w szko?ach policealnych i na uczelniach wy?szych, a ju? dzi? polecaj? nasz? szko?? swoim bliskim i znajomym. ?yczymy powodzenia na maturze, mocno trzymamy kciuki.

dsc_0426
dsc_0426
Image Detail
dsc_0427
dsc_0427
Image Detail
dsc_0428
dsc_0428
Image Detail
dsc_0429
dsc_0429
Image Detail
dsc_0430
dsc_0430
Image Detail
dsc_0431
dsc_0431
Image Detail
dsc_0432
dsc_0432
Image Detail
dsc_0433
dsc_0433
Image Detail
dsc_0434
dsc_0434
Image Detail
dsc_0435
dsc_0435
Image Detail
dsc_0436
dsc_0436
Image Detail
dsc_0437
dsc_0437
Image Detail
dsc_0438
dsc_0438
Image Detail
dsc_0439
dsc_0439
Image Detail
dsc_0441
dsc_0441
Image Detail
dsc_0442
dsc_0442
Image Detail
 
Pokaż # 
 
 
Powered by Phoca Gallery