Galeria - Zakończenie roku 2013 - Przeworsk

26.04.2013 ?wi?towali?my kolejne zako?czenie roku klas maturalnych. Kiedy dzisiejsi absolwenci rozpoczynali nauk? w naszej szkole wydawa?o si?, ?e czeka ich d?uga nauka, tymczasem te 2 lata min??y o wiele szybciej ni? my?leli. Teraz troch? szkoda, ?e tak szybko. Z?yli si? w klasach do tego stopnia, ?e z przyjemno?ci? spotykali si? poza szko??, razem organizowali wspólne wypady, imprezy. To dobrze, cz?sto przecie? w?a?nie w szkole poznaje si? tych najwa?niejszych przyjació? na ca?e ?ycie. Niektórzy nawet polubili przedmioty, które wcze?niej wzbudza?y u nich mieszane uczucia, b?dzie im brakowa? spotka? z nauczycielami, którzy zawsze wspierali ich starania. Wi?kszo?? absolwentów przyst?puje do matury, maj? zamiar uczy? si? dalej w szko?ach policealnych i na uczelniach wy?szych, a ju? dzi? polecaj? nasz? szko?? swoim bliskim i znajomym. ?yczymy powodzenia na maturze, mocno trzymamy kciuki.

dsc_0443
dsc_0443
Image Detail
dsc_0444
dsc_0444
Image Detail
dsc_0445
dsc_0445
Image Detail
dsc_0446
dsc_0446
Image Detail
dsc_0447
dsc_0447
Image Detail
dsc_0448
dsc_0448
Image Detail
dsc_0449
dsc_0449
Image Detail
dsc_0450
dsc_0450
Image Detail
dsc_0451
dsc_0451
Image Detail
dsc_0452
dsc_0452
Image Detail
dsc_0453
dsc_0453
Image Detail
dsc_0454
dsc_0454
Image Detail
dsc_0455
dsc_0455
Image Detail
dsc_0456
dsc_0456
Image Detail
dsc_0457
dsc_0457
Image Detail
dsc_0458
dsc_0458
Image Detail
 
Pokaż # 
 
 
Powered by Phoca Gallery