Przedmioty

Nauczane przedmioty w Liceum dla Dorosłych:

 • j. polski
 • j. obcy (nowożytny)
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka