Przedmioty

Nauczane przedmioty w Liceum dla Dorosłych:

 • język polski
 • język obcy, nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka