Wymagane dokumenty

Przy zapisie do Liceum dla Dorosłych w Jarosławiu wymagane są następujące dokumenty:

Liceum 4-letnie:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej (branżowej I stopnia)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania w sekretariacie szkoły )
  • 2 aktualne zdjęcia
  • dowód osobisty

Zaświadczenia i Legitymacje

Liceum dla Dorosłych w Jarosławiu wydaje wymagane przez różne instytucje zaświadczenia dla ZUS-u, MOPS-u, GOPS-u.

Nasi słuchacze otrzymują również legitymacje uprawniające do zniżek.

Zaświadczenia i legitymacje wydawane są bezpłatnie.